Category: Events

Formal celebration of the 50th anniversary of the establishment of the Department of Economics, Industrial Engineering and Management at the Faculty of Economics of TU-Sofia

На 23.10.2019г. в Библиотечно-информационният център на Технически университет- София, се състоя тържествено честване на 50-годишния юбилей на катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” към Стопанския факултет на ТУ- София. 

Специален гост на събитието беше Miroslav Petrov, изпълнителен директор на компания Лийд Вижън, който беше нагрден от Ректора на университета, чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Георги Михов, с плакет “Изявен Алумни на катедра ИИИМ”

Честването откри ръководителят на катедрата, проф. д-р инж. Огнян Андреев, който представи накратко историята на катедрата от нейното създаване до наши дни.

Ректорът на Техническия университет- София, чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Георги Михов поздрави катедрата с нейния юбилей, като заяви, че това е една от най-успешните и перспективни катедри в ТУ- София. “Възпитаници на катедрата са достигнали завидни позиции в държавната администрация и бизнеса. Това ни изпълва с надеждата, че и сегашните студенти на катедрата ще преуспеят в професионалния си живот.” каза още чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Георги Михов.

Приветствия към катедрата поднесоха представители на водещи фирми от различни браншове на икономиката и сродни катедри от други университети.

Честването продължи с кръгла маса на тема “Бъдещето на катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” през погледа на бизнеса, държавата, академичния състав, студентите и докторантите”

Read More
digitaleditor October 24, 2019 0 Comments

LEAD VISION is establishing a Digital Hub in Vratsa city

На 04.10.2019г. в град Враца беше проведен форум, посветен на Деня на информационните технологии.

На форума стана ясно, че към момента на територията на областта има функциониращи над 50 паралелки, в които 1143 ученици изучават информационните технологии и програмирането.

“Съвсем скоро във Враца ще бъде създаден първият дигитален хъб в региона. Технологичният център ще предоставя безплатно голям обем от услуги в сферата на информационните технологии, сред които – обучения, сертифициране, развитие на софтуер, работа със софтуерни платформи и управление на дигитални проекти”. Това заяви изпълнителният директор на компания “Лийд Вижън” – Мирослав Петров по време на събитието.

“Враца е първият град в страната, където бе внедрена модерната система за наблюдение и контрол. През последните няколко години, Общината инвестира средства и разработва много проекти, чиято основна цел създаването на така наречения “Smart City”. Това е и причината, поради която с моя екип решихме да създадем дигитален хъб, който да е в помощ както на учениците и местната администрация, така и на бизнеса. Изготвени са приоритети в сферата на мобилността, сигурността, енергията и дигиталното образование, които активно да бъдат включени в информационните технологии. Вярвам, че с общи усилия, съвсем скоро Враца ще бъде пример за зелен и дигитален град” – каза още Мирослав Петров.

Християн Гешков- управител на два от най-големите телекомуникационни офиси в града, изрази своята увереност, че Враца има потенциал да бъде иновативен и умен град. В тази връзка той посочи, че от откриването на кол- центровете до момента, са обслужени над 750 000 клиента.

Дигиталният хъб ще бъде изграден в непосредствена близост до площад “Руски”, в сградата на бившия гарнизонен стол.

Read More
digitaleditor November 16, 2018 0 Comments
error: