BG‑RRP‑3.005 Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

М инистерство на иновациите и растежа публикува информация за отворено кандидатстване по  процедура BG‑RRP‑3.005 „Решения в...

Лийд Вижън създава Дигитален хъб в гр. Враца

На 04.10.2019г. в град Враца беше проведен форум, посветен на Деня на информационните технологии. На форума стана ясно, че към...

Тържествено честване на 50-годишнина от създаването на катедра “Икономика, индустриален инженеринг и менидцжмънт” към Стопанския факултет на ТУ- София

На 23.10.2019г. в Библиотечно-информационният център на Технически университет- София, се състоя тържествено честване на...

error: