Системната интеграция е осигуряването на работата на всички части като едно цяло.

Изграждането на свързаност между системите е ключов фактор за по- ефективно управление и мониторинг на мрежата.

Ние сме готови да посрещнем предизвикателствата на съвременния бизнес , предоставяйки необходимите ресурси за изграждане на качествено и надеждно решение, съобразено с Вашите индивидуални нужди. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти за всички етапи , съпътстващи реализирането на решение за системна интеграция. Предлаганите услуги обхващат целия жизнен цикъл на комуникационната инфраструктура , включвайки:

 

  • Дизайн , проектиране и изграждане на високонадеждна мрежова инфраструктура;
  • Доставка и внедряване на хардуер;
  • Инсталация на хардуер и софтуер в съществуващи или нови системи;
  • Инсталиране и конфигуриране на сървърни ОС;
  • Изграждане на облачни структури;
  • Виртуализация на сървърни ресурси и десктоп среди;
  • Изграждане на кабелни и безжични комуникационни системи;
  • Интеграция и оптимизация на съществуващите системи и устройства;
  • Разработване на индивидуални решения.
error: