Управление и наблюдение на разходите
Предлагаме дистанционно отчитане на консумацията на вода , ток и газ.

Нашите end-to–end решения за Вашия дом и бизнес включват:

  • Интелигентно измерване и online мониторинг на водомери , електромери и разходомери за газ;
  • Сертифицирани логъри за данни ;
  • SIM карта или LoRa модул;
  • Web платформа за наблюдение на консумация;
  • Мобилно приложение;
  • Услуга за предупреждение в случай на необичайна консумация на вода , ток и газ;
  • Анализ;
  • Интеграция с други системи.
Как работи

1

Инсталация
Закачаме логърите към съществуващите водомери, електромери, разходомери, или топломери през импулсните им изходи.

2

Отчитане на консумация
Веднъж закачен логърът се конфигурира и започва да отчита Вашия измервателен уред.

3

Преглед на профила на консумация
През портала можете да наблюдавате Вашия профил на консумация. Получавате известия по имейл, или чрез телефонно обаждане.
error: