Smart City Платформа
Иновативна платформа за управление, мониторинг и анализ на градска среда
Smart City е платформа, позволяваща интеграция на различни интелигентни системи за управление, мониторинг и анализ на градската среда и реализираните в нея технологии.

Платформата представлява цялостен инструмент за наблюдение, както на историческите данни, така и на текущото състояние и тенденции. Тя дава възможност на операторите да наблюдават и управляват градските технологии, устройства и системи от едно място.

Платформата позволява обобщаване, мониторинг, интеграция, консолидиране и визуализацията на данни. Потребителският интерфейс е последователен и лесен за употреба, давайки онлайн информация за състоянието на трафика, замърсяването на въздуха, състоянието на околната среда и градските услуги.

Мобилност

Модули: Наблюдение на трафика Контрол на трафика Градски транспорт Управление на МПС Управление на паркинг Спешни услуги Аварии и затваряне на пътни артерии Споделяне на велосипеди Пътни знаци с променливо съдържание VMS

Околна среда

Модули: Метеорологична станция Измерване на водите Измерване на отпадъцитe

Енергия

Модули: Интелигентни сгради Интелигентни измерватели Улично осветление Електромобили Инфраструктура

Безопасност

Модули: Система за видеонаблюдение Трафик нарушения Нарушители Аварийни системи

Управление

Модул за обществени услуги Модул за точка на интереси
Платформа от ново поколение
 • Устойчива, иновативна и взаимосвързана дигитална  градска система, базирана на изкуствен интелект
 • Свързаността, информацията и ИТ ще бъдат основата на умния град
 • По-ефективно градско управление
 • Подобряване на качеството на живот на гражданите
 • Подобряване на икономическите, социалните и екологичните показатели

ИМИДЖ

 • Създава образ на умен град, който се грижи за своите жители и гости
 • Сигурност и спокойствие за жители и гости: доказано намалява битовата престъпност от 30% до 50%
 • Бързи и адекватни административни услуги

ЕФЕКТИВНОСТ

 • Подобрява взаимодействието на общинските служби за сигурност и поддръжка чрез използване на една единствена платформа за управление и мониторинг
 • Предаване на информацията в реално време  и подобряване на координацията с всички общински служби
 • Директна свързаност на системите за видеонаблюдение към МВР на национално ниво

ИНОВАЦИЯ

 • Гъвкави модули и адаптивни системи за управление в една платформа
 • Модернизация на системите за сигурност
 • Безплатно мобилно приложение за граждани и посетители
 • Предоставяне на подсигурено място за колокация в дейта център 

ГЪВКАВОСТ

 • Гъвкаво разплащане: равни вноски до 60 месеца, без първоначална инвестиция
 • Цената включва всичко необходимо за изграждане, интеграция и поддръжка
 • Решение от типа “end to end” – от проектиране до изграждане и поддръжка
 • След изтичане на първоначалния договор, софтуерът и хардуерът остават собственост на общината
12500+
Свързани устройства
10+
INVIPO модула
30+
Интегрирани технологии
error: