Видеонаблюдение

Проектът на системите за видеонаблюдение е ключов елемент за постигане на желаните цели и висока степен на ефективност.

Правилният подбор на техническите средства за видеонаблюдение е в основата за успешна реализация на проекта.

Ние можем да Ви предоставим надеждно и качествено решение, което да задоволява и най-високите изисквания за сигурност и наблюдение.

Лийд Вижън е в партньорство с водещи вносители на системи за видеонаблюдение и аксесоарите за тях. Предлагаме видеорекордери, HD камери, IP камери, софтуер за видеонаблюдение , видео стени, монитори, обективи, активно мрежово оборудване , аксесоари в голямо разнообразие и наличност. Нашият екип от специалисти и инженери ще Ви предложи най-добрия проект за изграждане на система за видеонаблюдение.

Контрол на достъпа

Предназначението на системите за контрол на достъпа е да контролира и регулира преминаването на хора и превозни средства.

Контрола на достъпа се основава на идентификация на обекта посредством RFID безконтактни карти, пръстови отпечатъци, кодове,маркери за превозни средства или други идентификатори, съобразени с Вашите изисквания.

За постигане на най-високо ниво на сигурност, системата за контрол на достъп има възможност да бъде интегрирана с други решения за физическа сигурност (видеонаблюдение, пожароизвестяване и др).

Чрез изграждане на интегрирани системи се постига изключително високо ниво на защита и информираност.

Нашите решения гарантират сигурна мрежа, която отговаря на Вашите нужди!

Ние ще Ви помогнем да разберете каква е най-добрата възможност за Вашия бизнес!

Периметрова охрана

Системите за периметрова охрана са надежден и ефективен начин за предотвратяване на неоторизиран достъп до охранявани площи. Чрез тях се намалява риска от вандализъм, кражби или вреди. Предназначени са за инсталация във външни условия и са особено подходящи при осигуряване на сигурност на обекти, разположени на големи територии.

Ние ще Ви помогнем при вземането на решение какъв тип на периметрова охрана да се приложи, като внимателно се преценят потенциалните рискове, вземайки предвид и наличните физически мерки за сигурност.

Типове системи за периметрова охрана:

  • Инфрачервени бариери,
  • Микровълнови бариери,
  • Комбинирани бариери,
  • Периметрова охрана с външни детектори,
  • Сензорни кабели,
  • Специализирана видеосистема за детекция и проследяване на обекти.

Биометрия

Характеристиките на биометрията са физически измерими образци, които се използват за да се разпознае даден “обект”, като това може да помогне и да се впише в обществото като важен метод за разпознаване и идентифициране на хора.

Биометричната система е автоматизирана система, която може да регистрира отделни биометрични образци, да извлича от тях биометрични данни, да ги сравнява с други такива и да ни съобщи накрая дали процесът за идентификация е успешен или не.

Използвайки биометрия, Вие получавате най-високото ниво на защита и сигурност за Вашия бизнес.

Биометричните системи с разпознаване на пръстов отпечатък имат няколко предимства. Едното от тях е характерно и за другите биометрични методи – не се използват ключове или карти, които могат да бъдат изгубени или фалшифицирани, не се използва код или комбинация, която може да бъде забравена или открадната. Намалява се времето за регистрация/проверка на идентичността на персонала при влизане. Дава се достъп до текущата информация за присъствие в реално време.

Биометричните технологии вече са неизменна част от нашето ежедневие. Те са модерно и надеждно решение на комплексни проблеми, осигурявайки високо ниво на сигурност, управление на достъпа до сгради и отделни помещения със специален режим, контрол на работното време, достъп до работа с апарати, компютри и съоръжения, достъп до информация, транзакции или друг вид ресурс. Новите европейски документи и визи, включително и новите лични карти в България са с вграден електронен чип с биометрична информация. Биометричните системи навлизат все по-широко на обществено и потребителско ниво.

error: