Защо е важен IT одитът?
31%
от организациите са били обект на кибер атаки по своята ИТ инфраструктура
50+
дни за да се справим с последствията от злонамерена атака към сайта
 1. Извършване на одит на схемите на ИТ инфраструктурата и описа на информационните активи
 2. Извършване на основен преглед на услугите, които се предлагат чрез ИТ инфраструктурата
 3. Одит за определяне кои от услугите се поддържат и администрират вътрешно и кои от външни организации
 4. Одит на извършваните дейности вътрешно и от външни фирми, отговарящи за поддръжката и администрацията на системи, приложения и мрежови устройства
 5. Oдит на антивирусните програми в ИТ инфраструктурата
 6. Одит за прилагането на последните актуализации, отстраняващи уязвимости в сигурността на използваните софтуерни продукти, операционни системи и фърмуер на устройствата
 7. Преглед на достъпитеОдит на правилата за мрежови контрол и достъп на защитни стени, мрежови устройства и сървъри
 8. Одит на сървърните системи и мрежовото оборудване
 9. Изготвяне на доклад от диагностичния одит

Чрез IT одит на информационната Ви сигурност ще идентифицираме наличните слабостите във Вашите системи.

След това ще съставим пълен доклад, който информира за пропуските и уязвимостите във Вашата организация.

Така ще можете да направите обективна равносметка до колко сте подготвени срещу възникващите заплахи и кибер рискове.

За да обезпечим непрекъсваемостта на предлаганите от Вас услуги ние ще одитираме Вашите информационни системи в няколко стъпки.

Одитът е средство, чрез което увеличавате доверието на потребителите към Вас, но и удостоверява, че отговаряте на нормативните изисквания, стандарти и добри практики в областта на информационната сигурност.

Чрез IT одита можем сведем риска от кражба на информация, загуба на данни или пробив в системите до минимум.

Достатъчно подготвени ли сте срещу кибер атаки?

Oсновните цели на ИТ одита са да потвърди, че:

 • Информационните системи в компанията се управляват в съответствие с вътрешните и външните регулации;
 • Всички ИТ рискове се управляват адекватно;
 • Информационните системи са в състояние да предоставят качествени продукти и услуги;
 • Информационните технологии са ефективни и са в състояние да увеличат печалбата на компанията;
 • Сървърни системи;
 • Мрежово оборудване;
 • Операционни системи и приложения;
 • Бази данни;
 • Персонал и информация;
 • Сигурност на ИТ системи и данни;
 • Управление на риска и др.

ИТ одитът на информационна и мрежова сигурност приключва с изготвянето и предаването на цялостен доклад включващ:

 • Оценка на ефикасността на процесите, които се извършват в организацията;
 • Идентифицирани рискови фактори;
 • Предложения за коригиращи и превантивни действия по осигуряване на ефективно и сигурно функциониране на приложенията и системите.
Честота на кибер атаките на година
2015
70%
2016
75%
2017
79%
2018
77%
2019
78%
error: