Category: Награди

Тържествено честване на 50-годишнина от създаването на катедра “Икономика, индустриален инженеринг и менидцжмънт” към Стопанския факултет на ТУ- София

На 23.10.2019г. в Библиотечно-информационният център на Технически университет- София, се състоя тържествено честване на 50-годишния юбилей на катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” към Стопанския факултет на ТУ- София. 

Специален гост на събитието беше Мирослав Петров, изпълнителен директор на компания Лийд Вижън, който беше нагрден от Ректора на университета, чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Георги Михов, с плакет “Изявен Алумни на катедра ИИИМ”

Честването откри ръководителят на катедрата, проф. д-р инж. Огнян Андреев, който представи накратко историята на катедрата от нейното създаване до наши дни.

Ректорът на Техническия университет- София, чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Георги Михов поздрави катедрата с нейния юбилей, като заяви, че това е една от най-успешните и перспективни катедри в ТУ- София. “Възпитаници на катедрата са достигнали завидни позиции в държавната администрация и бизнеса. Това ни изпълва с надеждата, че и сегашните студенти на катедрата ще преуспеят в професионалния си живот.” каза още чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Георги Михов.

Приветствия към катедрата поднесоха представители на водещи фирми от различни браншове на икономиката и сродни катедри от други университети.

Честването продължи с кръгла маса на тема “Бъдещето на катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” през погледа на бизнеса, държавата, академичния състав, студентите и докторантите”

Read More
digitaleditor октомври 24, 2019 0 Comments
error: