Call Center
Аутсорсинг бизнес процеси.
По-добра връзка с клиентите Ви, по-успешен бизнес.

Входящи кампании

Обслужване на клиенти

Поддръжка

Мейл Комуникация

Web Chat

Facebook Chat

Chatbot+++ виртуален асистент

Online магазин администрация

Бек офис

Администрация и документооборот

Обработка на база данни

Опериране с вътрешни системи

Изходящи кампании

Телемаркетинг

Продажби

Проучвания за клиентска удовлетвореност

Таен клиент

Анкети

Информационни кампании

Имейл и смс кампании

Организиране на бизнес срещи

Без да пропуснете нито една възможност
Увеличаването на обема на входящите обаждания може да доведе до липса на човешки ресурс, който да ги приеме, следователно това би довело до бизнес пропуски.

С нашето съдействие ще можете да отговорите на изискванията на потребителите и очакванията за качествено облужване.

Създаваме скрипт, съобразен изцяло със спецификата на Вашата компания така, че да отговаря на очакваното ниво на обслужване от клиентите.

Ползи
Благодарение на широката гама от услуги, която предлагаме, можем да обхванем всички канали за комуникация с Вашите клиенти.

По този начин имате възможност да заплащате само за услуги, от които наистина се нуждаете, вместо да поддържате непосилно високи нива на оперативни разходи за човешки ресурси и материално-техническа база.

Ползите при този начин на работа могат да бъдат безброй спрямо спецификата на бизнеса.

Повече доволни клиенти
Доволните клиенти означават приходи.
Повече продажби
С нашия опит Ви помагаме да продавате повече на повече клиенти
Подробен мониторинг
С нашите системи можете да получите справка за резултатите в реално време
Ограничаване на бюджета за персонал
Вариациите в нивото на обажданията крие рискове, ние ще ги поемем вместо Вас
error: